Bostadsmarknaden

Det är standard. Varje gång vi har ett nytt år börjar människor försöka förutspå framtida händelser eller framtidprospekter under det kommande året. “Kommer bolånemarknaden att krascha i år?”, “Kommer priserna att öka, sjunka?”. Självklart är det omöjligt att besvara dessa frågor och självklart så korrelerar inte marknadshändelser med årtalet. Eller oftast inte. Om man önskar att köpa ett hus så gör man inte sitt beslut beroende på vilket årtal det är. Självklart är detta inte fallet med exakt alla, någon ute någonstans må ha årtalet i åtanke när de köper sin nästa bostad dock så brukar inte marknaden i helhet tänka på det här sättet. Speciellt inte i en utsträckning som är stor nog att orsaka marknadsrörelser som prissänkningar eller bostadskrascher.

Så vad kan man då förutspå kommer att hända 2019 vilket kan medföra prissänkningar eller till och med bostadskrascher?

Händelser som kan påverka bostadspriserna

Det man kan göra är att se vilka händelser som kommer att hända detta år, och om de kommer att han någon som helst påverkan på bostadspriserna eller indirekt påverka dem. Kommer något att hända i år som kan komma att påverka bostadspriserna? Kan vi förvänta oss att något kommer hända som indirekt påverkar bostadspriserna? Detta kan vara allt ifrån lagändringar eller ränteökningar eller dylikt. Tidigare prissänkningar har kommit i samband med att det blivit svårare att få lån från bankerna. Om räntan ökar och lånekraven blir allt svårare så kan det bli svårare för människor att få de lån de önskar att ansöka om för att köpa sin nästa bostad och i och med sådana utvecklingar kan det således betyda att det nu är färre som köper hus, och då alltså blir det svårare att sälja hus. När det är svårare att sälja hus så brukar man sänka priset för att bli av med huset, då man ju vill sälja sitt hus.

När man sänker priset så betyder det att ditt hus kommer att sälja och andra som behåller tidigare prisnivåer kommer ha det ännu svårare att sälja sina hus. Även andra kommer nu att sänka sina priser och således blir det ett race nedåt, istället för ett race uppåt, och priserna går naturligtvis ned.

Lån och räntor

En annan stor faktor är lån och räntor. Om man redan har ett lån och redan amorterar av kostnader för en bostad så kan det vara oerhört smärtsamt när räntorna ökar och således behöver man nu betala av mycket mer i amorteringskostnader varje år. Detta innebär att man inte blir så intresserad av att köpa ett nytt hus då fokus istället är att beta av kostnaderna för det nuvarande huset.

Detta innebär oftast att färre väljer att köpa hus och så går priserna ned även på det sättet. Effekter som dessa brukar oftast medföra nya lånetyper dock. Långivare som analyserar marknadseffekterna kan se att marknaden nu är i behov av olika låneformer som kan hjälpa till köpares sits och på så sätt även rädda bolånemarknaden.

Samlingslånen

Ett exempel är samlingslånen som blivit oerhört populära 2018 (och möjligen 19?). När individer lånar mycket för att köpa mycket så innebär de att de i slutändan har många lån de behöver betala tillbaka, möjligtvis hos många olika långivare. De nya samlingslånen avser att underlätta avbetalningen på alla dessa lånen och har nu gjort det möjligt för låntagare att samla dyra lån hos en och samma långivare. Du ansöker då om ett samlingslån, och den nya långivaren betalar av dina tidigare lån och därefter erbjuder dig ett nytt lån, oftast med en lägre ränta (då de självklart vill ha dig som kund, och varför ska du bli kund om du inte tjänar något på det?) och därefter amorterar du av enbart ett lån, hos en långivare, och alla tjänar i princip på det.

Dessa typer utav lån har blivit oerhört populära idag och en stor del av det är bolånemarknaden. Om ett samlingslån låter som något som kan vara intressant för dig så är dagens lånemarknad perfekt för just dessa typer utav lån. Ansök då om ett sådant lån och se om du kan förbättra din situation redan idag.