Varför servrar i hemmet inte är att föredra

Den som älskar IT och teknik har någon gång i livet stött på begreppet server. De frågor som ofta medföljer hobbyn är huruvida man bör ha en server i hemmet eller hyra någon från dedikerade serverhallar, serverleverantörer eller helt enkelt webbhotell. Allt fler människor väljer att inte ha servrarna i hemmet dock och anledningarna till Fortsätt läs