Kommer bolåneräntorna att öka 2019?

Det är standard. Varje gång vi har ett nytt år börjar människor försöka förutspå framtida händelser eller framtidprospekter under det kommande året. “Kommer bolånemarknaden att krascha i år?”, “Kommer priserna att öka, sjunka?”. Självklart är det omöjligt att besvara dessa frågor och självklart så korrelerar inte marknadshändelser med årtalet. Eller oftast inte. Om man önskar Fortsätt läs