Varför servrar i hemmet inte är att föredra

Den som älskar IT och teknik har någon gång i livet stött på begreppet server. De frågor som ofta medföljer hobbyn är huruvida man bör ha en server i hemmet eller hyra någon från dedikerade serverhallar, serverleverantörer eller helt enkelt webbhotell. Allt fler människor väljer att inte ha servrarna i hemmet dock och anledningarna till Fortsätt läs

Kommer bolåneräntorna att öka 2019?

Det är standard. Varje gång vi har ett nytt år börjar människor försöka förutspå framtida händelser eller framtidprospekter under det kommande året. “Kommer bolånemarknaden att krascha i år?”, “Kommer priserna att öka, sjunka?”. Självklart är det omöjligt att besvara dessa frågor och självklart så korrelerar inte marknadshändelser med årtalet. Eller oftast inte. Om man önskar Fortsätt läs